वडा भेला

यस उप-महानगरपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा संचालन हुने  योजना तथा कार्यक्रम छनोट एवं तर्जुमा गर्नका लागि निम्न मिति, स्थान र समयमा  वडा स्तरीय वडा भेला बारे सूचना

Supporting Documents: