सूचना र सामान्य नियमावली

हात्तीपाईले रोगको औषधि खुवाउने सम्बन्धमा

यहि मिति २०७४/११/१२, १३ र १४ गते हात्तीपाईले रोगेको औषधि खुवाउने अभियान संचालन भैरहेको हुँदा सम्पूर्ण २ बर्ष भन्दा माथिका नगरबासीहरुले आ-आफ्नो नजिकको केन्द्रमा गई हात्तीपाईले रोगको औषधि सेवन गर्न अनुरोध गरिन्छ |

ई-रिक्सा दर्ता प्रक्रिया बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस धनगढी उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा अब उप्रान्त अर्को सूचना जारि नभएसम्मका लागि ई-रिक्सा दर्ता प्रक्रिया बन्द भएको व्यहोरा सम्पूर्ण ई-रिक्सा व्यापारी, खरिदकर्ता तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ |

Pages