FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

कोठा भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

विद्यालय स्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यावस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा ।

विद्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धि सूचना

विद्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रचार प्रसार गर्ने वारे ।

सुचना (सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु)

आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।

आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन हुन । (सबै विद्यालयहरु)

कक्षा कोठामा आधारित पठन सीप (CBEGRA) परीक्षण संचालन गर्ने वारे ।

उपमेयरकप महिला भिलवल प्रतियोगिता स्थगित गरिएको वारे ।