FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

सुचना प्रकाशित गरी आवश्यक सहयोग गरीदिने बारे ।

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धि

सडक मार्गको नामावली सम्बन्धमा पुन स्मरण सहित ताकेता ।

Call for Innovative Solutions or Ideas !!!

Dhangadhi Sub Metropolitan City Office is looking for innovative solutions or ideas in a wide range of areas directly related to Municipal work and priorities. The solutions or ideas should aim to address the daily problems of people and support in service delivery of Municipality.

उपस्थित भै दिने बारे ।

स्वरोजगारमुलक निशुःक तालिमको सुवर्ण अवसर

विविध खर्चहरुको सिफारिस सम्बन्धमा । (वडा कार्यालयहरु सबै १-१९)

आफ्नो नाममा रहेको पेस्की यथाशिघ्र फछ्यौट गर्ने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा छात्रा छात्र सहभागी गराई दिने बारे ।

योजना सम्झौता गर्ने बारे पुन: ताकेता गरिएको (वडा कार्यालय सबै)