FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

राजश्वकाे अनलाइन प्रणाली तालिम

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (स्वास्थ्य केन्द्र)

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

विभिन्न पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

परिक्षा मिति र समय तपशिल हुने गरि संसोधन गरिएको बारे

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि अन्त्यन्त जरुरि सूचना

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा

Safer Migration Project सम्बन्धि आशयपत्र मागको सूचना

युवा लक्षित कार्यक्रम र अनुदानमा स्प्रेयर वितरण सम्बन्धि सूचना

सेवा करारको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना