FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे

सूचना सूचना सूचना

मेलमिलापकर्ताहरुको अभीमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराइ दिने सम्बन्धमा ।

सेवा करारको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि दोस्रो सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७६/७७ को आय व्यय विवरण

आँखा शिविर सम्बन्धमा ।

Safer Migration Project को आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना

अनुमाेदन भएका मेलमिलापकर्ताहरूकाे सूची