News & Events/समाचार

धनगढी ऐरपोर्टको स्तरोउन्नतीका बिषयमा छलफल कार्यक्रम

धनगढी उप–महानगरपालिका योजनाहरुको सम्पादनमा देशमै पहिलो

नगरविकास कोषले आफ्नो ३१ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा धनगढी उप–महानगरपालिकालाई योजनाको कर्यान्वयन, सम्पादनमा २१७ वटा नगरपालिकामा मध्य उत्कृष्ठ छनौट सहित सम्मान गरेको छ । मुल्यांकन गर्ने नगरविकास कोष,यो स्थानमा पु¥याउने उप–महानगरपालिका टिमलाई धन्यवाद ।

धनगढी उप–महानगरपालिका र नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र कैलाली शाखाको साझेदारीमा धनगढीको गेटामा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्याहार गृह संचालनमा ल्याईएको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका र नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र कैलाली शाखाको साझेदारीमा धनगढीको गेटामा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्याहार गृह संचालनमा ल्याईएको छ । 

Opening ceremony of returnee migrant Nepali Kailali district level conference.

युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

कृषि योग्य जग्गाको सिफारिस सम्बन्धमा

सडक क्षमता भन्दा बादी भर ओकि रहेको गाडीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

आ.ब. २०७५/२०७६ को आय विवरण

वडा सचिवहरुको सम्पर्क नम्बर

Pages