News & Events/समाचार

स्थायी लेखा नं दर्ता सम्बन्धमा

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं. 06/DSMC/2075/076 को संसोधन सम्बन्धमा

पालोपहरा मिलाउने सम्बन्धमा ( वडा कार्यलय सबै)

योजना छनौट गरि पठाईदिने बारे (वडा कार्यालय सबै)

तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

धनगढी बस पार्कमा सवारी साधनको पार्किंग शुल्क उठाउने सम्बन्धिको सम्झौता पत्र

प्रेस विज्ञप्ति

Pages