FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

लिलाम गर्नुपर्ने सामानहरु वोलपत्रहरु (बढा-बढ) सम्बन्धि आहवानको सूचना

ठेक्का नं. 35/DSMC/2076/077 बोलपत्र आह्वानकाे सूचना

ठेक्का नं. 34/DSMC/2076/077 बोलपत्र आह्वानकाे सूचना

ठेक्का नं. 33/DSMC/2076/077 बोलपत्र आह्वानकाे सूचना

ठेक्का नं. 32/DSMC/2076/077 बोलपत्र आह्वानकाे सूचना

ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धि बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

Mud metallic composite double pot को ठेक्का 28/DSMC/2076/077 को शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

ठेक्का नं. 24 र 26/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 31/DSMC/2076/077 काे बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना

ठेक्का नं २०/२१/२२/२३/ र २५ को आशयपत्रको सूचना