Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

बस बिसौनी सवारी साधन पार्किंग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बस बिसौनी सवारी साधन पार्किंग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/३०

Transformer खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५.०२.२९

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना

पुल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

ह्युमपाइप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवाहनको सूचना

जिप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

सडक तथा नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ठेक्का नं. २४ र २५

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको तेसो पटक प्रकाशित सूचना

Pages