FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

News & Events/समाचार

कृषि अधिकृत(छैठौं) तह पदका लागि संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना

IEMIS अपडेट गरी अपलोड गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना

२०७९ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को बार्षिक परिक्षा समय तालिका सम्बन्धि सूचना

“नगर खेलकुद विकास ऐन, २०७९” को प्रारम्भिक मस्यौदा माथी सरोकारवालाहरुबाट समेत राय सुझाव संकलन गर्ने सम्बन्धमा

पुरुष भलिबल प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा

कवाड कर संकलन गर्ने कार्यको आशय पत्र

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा (श्री महाशाखा/शाखाहरु सबै)

विद्यालय सुधार योजना पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages