FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

पुरुष भलिबल प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा

कवाड कर संकलन गर्ने कार्यको आशय पत्र

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा (श्री महाशाखा/शाखाहरु सबै)

विद्यालय सुधार योजना पेश गर्ने सम्बन्धमा

COVID 19 सम्बन्धि लेख सम्बन्धमा

सहभागीता सम्बन्धमा

२०७६।०५।१५ गते सार्वजनीक बिदा परेकाेले अपांगता परिचय पत्र ०७६।०५।१८ गते वितरण गरीने व्यहाेरा सवैलाइ जानकारीका गरीन्छ ।

२०७६।०५।१५ गते सार्वजनीक बिदा परेकाेले अपांगता परिचय पत्र ०७६।०५।१८ गते वितरण गरीने व्यहाेरा सवैलाइ जानकारीका गरीन्छ ।

ग्रीन क्लीन धनगढी अभियानको सुरुवात

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना