FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा - सामाजिक विकास कार्यालय

आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा - पूर्वाधार विकास कार्यालय

नगर बासीहरुमा हार्दिक अपिल

श्रव्य दृष्य सामग्री सहित बालविकासलाई सुदृढीकरण गर्न र अनुदान सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धमा

वडा नं १ को कैलाली पुल देखि वडा नं ८ क्याम्पस चौक हुलाकी सडक सम्मको मुख्य सडकलाई चौडा बनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नविन सोच विचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रधानाध्यापक वैठक सम्बन्धमा

बाढी, पहिरो, भुकम्प, आगलागी लगायतका विपदबाट विद्यालयको भौतिक/सिकाई सामग्रीमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धमा

सेवा फुकुवा गरीएको सम्बन्धमा

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages