FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

Construction of Road and Temple

प्रश्ताव पेश गर्ने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०१/०३

जानकारी सम्बन्धमा ।

समन्वय गरीदिन बारे

Pop Up

साक्षर वडा घोषणा गरि पठाउने बारे

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव पेश गर्ने वारे ।

धनगढी उप-महानगरपालिकाको त्रैमासिक नगर बुलेटिन

खेल संचालन सम्बन्धमा