FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

क्षेतिको तथ्यांक संकलन बारे

सूचना प्रविधी अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

विपद व्यवस्थापन समिति बैठकको निर्णय

Design, Estimate सम्बन्धमा !!!

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना !!!

सूचना प्रविधी अधिकृतको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

कवाड कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना

सहकारी संस्था दर्ता तथा नविकरण

सवारी पार्किङ्गका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धमा दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!