FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

अनलाईन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई तथा सम्बन्ध विच्छेद)

कुनै व्यक्तिले घरमै बसेर पनि सूचना फारम भर्न सक्छ, सो को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस | पेज खुलेपछि "घटना दर्ताको लागि यहाँ थिच्नुहोस् (Click here to register)"मा क्लिक गर्नुहोस् र फारम भर्नुहोस्। 

घटना दर्ताको फारम हेर्नको लागि तल दिईएको डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस |