FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf PDF icon मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf 3 months 1 week ago
मिति २०७८ _०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं का.पा. वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८_०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 4 months 1 week ago
मिति २०७८/०७/०३ गते बसेको ६८ कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon मिति २०७८_०७_०३ गते बसेको ६८ कार्यपालिका बैठक.pdf 7 months 1 day ago
मिति २०७८/०६/२४ गतेका दिन बसेको ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 7 months 3 days ago
मिति २०७८/०४/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २.pdf 9 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०४/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाका निर्णय ९.pdf 10 months 20 hours ago
मिति २०७८/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon karyapalikako nirnaya.pdf 10 months 2 weeks ago
मिति २०७८/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon one.pdf, PDF icon two.pdf 10 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०२/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon CamScanner 06-30-2021 13.39.pdf 10 months 3 weeks ago
मिति २०७७/१२/२९ मा बसेको ६१ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६१‍ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf 1 year 1 month ago

Pages