FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७८/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon karyapalikako nirnaya.pdf 4 weeks 1 day ago
मिति २०७८/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon one.pdf, PDF icon two.pdf 1 month 5 days ago
मिति २०७८/०२/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon CamScanner 06-30-2021 13.39.pdf 1 month 5 days ago
मिति २०७७/१२/२९ मा बसेको ६१ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६१‍ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf 3 months 2 weeks ago
मिति २०७७/११/२८ गते बसेको ६० ‌‍औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon jpg2pdf - 2021-03-16T160852.640.pdf 4 months 3 weeks ago
मिति २०७७/११/१६ मा बसेको ५९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon 59 कार्यपालिकाको निर्णय.pdf 4 months 4 weeks ago
मिति २०७७/१०/२९ मा बसेको ५८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf 5 months 1 week ago
मिति २०७७/०९/२० गते बसेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon पिडिएफ.pdf 6 months 2 weeks ago
मिति २०७७/०९/१४ मा बसेको ५६ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५६ कार्यपालिका वैठक.pdf 7 months 3 days ago
मिति २०७७/०९/०५ गते बसेको ५५ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५५ औँ कार्यपालिका वैठक फाईनल.pdf 7 months 1 week ago

Pages