FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७७/११/२८ गते बसेको ६० ‌‍औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon jpg2pdf - 2021-03-16T160852.640.pdf 1 month 19 hours ago
मिति २०७७/११/१६ मा बसेको ५९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon 59 कार्यपालिकाको निर्णय.pdf 1 month 1 week ago
मिति २०७७/१०/२९ मा बसेको ५८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf 1 month 3 weeks ago
मिति २०७७/०९/२० गते बसेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon पिडिएफ.pdf 2 months 3 weeks ago
मिति २०७७/०९/१४ मा बसेको ५६ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५६ कार्यपालिका वैठक.pdf 3 months 1 week ago
मिति २०७७/०९/०५ गते बसेको ५५ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५५ औँ कार्यपालिका वैठक फाईनल.pdf 3 months 3 weeks ago
मिति २०७७/०७/२७ मा बसेको ५४ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५४ ‌‍औं.pdf 4 months 2 weeks ago
मिति २०७७/०५/१५ मा बसेको ५३ औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु । PDF icon ५३ औं कार्यपालिका वैठक.pdf 4 months 2 weeks ago
मिति २०७७/०४/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya22.pdf 7 months 4 weeks ago
मिति २०७७/०४/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya11.pdf 7 months 4 weeks ago

Pages