FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

धनगढी नगर स्मारीका २०८० र धनगढी शैक्षिक सूचना २०८० छपाईका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Procurement, Installation, Setup of Audio and Smart Board System)

बहाल बिटौरी शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

Invitation for the Sealed Quotations- Ward 1 (Construction of HumePipe Drainage at Phulara Tole, Dhangadhi 01)

सुचीकृत हुने सम्बन्धमा (4 Ton Stand Type AC and 2 Ton Ceiling AC खरिदका लागि )

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

वडा नं २ को कार्यालयका लागि आवश्यक बसन्ते तरकारी खेतीका लागि आवश्यक विउ खरिदका लागि दरभाउ उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना

Invitation for the Bids (River Training Works and Construction works)

कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

Pages