FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सम्झौता गर्न आउने बारे

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति सम्बन्धि सूचना

भवन निर्माण तथा सडक निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्र प्रकाशित भएको सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०६/१०

कवाडी कर संकलनको बोलपत्र प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना

नदिजन्य पदार्थ बिक्रि कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि कार्यको आशयपत्र

सडक मर्मत सम्बन्धि कार्यको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

कबाडी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का सम्बन्धि सूचना , पाचौं पटक प्रकाशित मिति २०७७/६/२

खाता नम्बर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना

सेवा शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/५/२३