FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सडक मर्मत सम्बन्धि कार्यको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

कबाडी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का सम्बन्धि सूचना , पाचौं पटक प्रकाशित मिति २०७७/६/२

खाता नम्बर परिवर्तन सम्बन्धि सूचना

सेवा शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/५/२३

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना पाचौं पटक प्रकाशित मिति: २०७७/५/२३

व्यक्तिगत घटना Digitization गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको १५ दिने सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२२

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन संबन्धि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको ३० दिने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

एलोपेथिक औषधि खरिद सम्बन्धि १५ दिने सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सुचना

बिद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकाशित बोलपत्रको सूचना1

बिद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकाशित बोलपत्रको सूचना