FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation for Sealed Quotations [70 and 73]

जानकारी गराईएको बारे (स्मार्ट शौचालय र पार्किङ कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी कार्य)

वडा नं १९ को कार्यालयको लागी (डल र कुसन बनाउने तालिमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना)

जग्ग ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/११/०९)

घुम्ती शौचालय (३ थान) ठेक्का दिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

धनगढी बसपार्कको टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलाको सटरहरु र वडा नं १८ फुलबारीको वडा कार्यालय भवन अगाडीको सटर ठेक्का दिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

वडा नं १ को कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स खरिद/मर्मतका लागि प्रकाशित सूचना सम्बन्धमा

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आशय पत्र सम्बन्धी सूचना [IFB 51, 61, 62, 63, and 66]

Invitation for Sealed Quotation [IFB 72]

Pages