FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

बिज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Revolving Chair (हेवी) तथा स्टिल ओपन र्‍याक)

परामर्श सेवा सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना (RFP no 05/DSMC/Consulting/2079/080 and 07/DSMC/Consulting/2079/080)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना [Procuring and Supplying Big-T Channel with Clamp for High Tension Line]

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Procurement for the Supply and Delivery of Laptop, Printer, Projector, TV and Tablet)

Invitation for the Bids [Procurement, Supply and Delivery of Computers, Laptops and Printers]

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (बाख्रा खरिद)

वडा नं ५ को फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डस्टविन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Invitation for the Sealed Quotations (Deep Tubewell Construction at Ward no 03 DSMC)

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Supply and Delivery of HDPE Double Walled Corrugated Pipes of Internal Diameter 1000mm (40") for Drainage)

Pages