FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

दरभाउ स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा

सार्बजनिक सवारी साधन पार्किंग शुल्क संकलन कार्यको ठेक्का

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Tender Notice for the Procurement of various Works IFB No. 14 to 24

बिज्ञापनकर संकलन ठेक्काको डाक बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

मिति २०७८/०६/०५ गते बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धि आशयको सूचना ठेक्का न. 001,05,06,07,08,09,10,13/DSMC/2078/079 र TS/DSMC/2077/078