FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना छैठौं पटक प्रकाशित मिति: २०७७/९/१५

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/१९

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/१९

धनगढी उप-महानगरपालिकाको आ.ब.२०७७/०७८ को दररेट

सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०८।११

बगर खेतीका लागि सिलबन्दि दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि उत्पादन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०७/२९

भवन र सडक निर्माण सम्बन्धि आशय पत्र सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०७/२३