FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation for sealed Bids for Street Light and Humepipe

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/२०

Invitation for Sealed Quotation/Bids

Invitation for Bids for the procurement, supply and Delivery of A0 Plotting Machine and wide format printing machine for Building Drawing

जेनेरेटर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

Invitation for sealed Bids for Three Phase Transformer

Invitation for Bids for the Maintenance of Various Municipal Roads

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/०२

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा