FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Search

Search results

 1. जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (श्री फुलबारी आधारभूत विद्यालयको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको फुलबारी आधारभूत विद्यालय परिसर नजिकको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी कार्य)

  Tags: Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

  admin - 06/07/2024 - 11:15

 2. २०७६ सालको नगर स्तरीय आधारभूत तहको (कक्षा) ८ अन्तिम परीक्षा सम्बन्धमा ।

  ... २०७६ सालको नगर स्तरीय आधारभूत तहको (कक्षा) ८ अन्तिम ...

  ict - 02/13/2020 - 16:34

 3. आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा

  Supporting Documents:  आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा ...

  ict - 03/23/2022 - 13:56

 4. न्यू कालिका आधारभूत विद्यालय धुरजन्ना, धनगढी-१७ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

  ... Documents:  न्यू कालिका आधारभूत विद्यालय धुरजन्ना, ...

  admin - 05/19/2024 - 10:57

 5. आधारभूत तह (कक्षा ८) को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी प्राप्ताङ्क पेश गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना

  Supporting Documents:  आधारभूत तहको प्रयोगात्मक ...

  ict - 02/12/2023 - 12:42

 6. आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।

  Supporting Documents:  आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा ...

  ict - 02/18/2020 - 15:18

 7. २०७८ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धि सूचना !!!!

  ... Documents:  २०७८ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को ...

  ict - 03/30/2022 - 16:17

 8. बाल आधारभूत विद्यालय खुटिया, धनगढी-१४ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

  Supporting Documents:  बाल आधारभूत विद्यालय खुटिया, ...

  admin - 05/19/2024 - 10:57

 9. आधारभूत तह (कक्षा-८) सम्बन्धी सूचना ।

  Supporting Documents:  आधारभूत तह (कक्षा-८) सम्बन्धी ...

  ict - 11/20/2020 - 14:05

 10. बाल सृजना आधारभूत विद्यालय खेदा को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

  ... Documents:  बाल सृजना आधारभूत विद्यालय खेदा को ...

  admin - 05/15/2024 - 13:59

Pages