FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Municipal Executive Decisions/नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०८०/०८/२४ गते बसेको कार्यपालिकाको २९ औं बैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०/०७/२३ गतेका दिन बसेको २८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०८०/०६/२९ गतेका दिन बसेको २७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०८०/०५/३१ गतेका दिन बसेको २६ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०८०/०५/२४ गतेका दिन बसेको २५ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०८०/०४/१३ गतेका दिन बसेको चौबिसौं कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०८०/०३/०९ गतेका दिन बसेको तेइसौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०/०३/०५ गतेका दिन बसेको बाइसौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०/०२/३२ गतेका दिन बसेको एकासौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०/०१/३१ गतेका दिन बसेको बिसौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

Pages