FAQs Complain Problems

Notices & General Regulations/ सूचना र सामान्य नियमवाली

भुक्तानी तथा निकासी सम्बन्धि सुचना

माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धि सूचना !!!!!!

पोल्ट्री फार्म बारे सूचना !!!!!!!

PIM_Edu_Dhangadhi-2078.79-All

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु ) ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा