FAQs Complain Problems

Notices & General Regulations/ सूचना र सामान्य नियमवाली

स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धि राष्ट्रिय भुमि आयोगद्वारा जारि सूचना ।

भुक्तानी तथा निकासी सम्बन्धि सुचना

माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धि सूचना !!!!!!

पोल्ट्री फार्म बारे सूचना !!!!!!!

PIM_Edu_Dhangadhi-2078.79-All

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु ) ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

Pages