FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

श्री त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको राहत करार शिक्षक पदका लिखित परीक्षामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी सूचना