FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब असिष्टेन्ट) र असिष्टेन्ट सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब हेल्पर) पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तवार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना