FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

धनगढी उप–महानगरपालिका र नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र कैलाली शाखाको साझेदारीमा धनगढीको गेटामा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्याहार गृह संचालनमा ल्याईएको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका र नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र कैलाली शाखाको साझेदारीमा धनगढीको गेटामा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्याहार गृह संचालनमा ल्याईएको छ ।