FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

कोभिड खोप अभियानलाई तीव्रता दिन खोप केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी हुने छलफलमा उपस्थित भईदिन हुन