FAQs Complain Problems

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छुट हुन् पुगेका लाभग्राही छनौट गरि पठाइदिने सम्बन्धमा

१० दिने सूचना टास गरि नगरपालिकामा लाभग्राहीहरुको विवरण पठाई दिन हुन अनुरोध छ।