FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा एवम् विद्यालयको चलन भोग गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा