FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Search

Search results

 1. आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।

  Supporting Documents:  आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा ...

  ict - 03/05/2020 - 15:24

 2. सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय फूलबारी, धनगढी-१४ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

  ... Documents:  सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय फूलबारी, ...

  admin - 05/19/2024 - 10:57

 3. वडा नं १४ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी परिसरमा माटो फिलिङ सहित ग्राभेल गर्ने कामका लागि दररेट पेश गर्ने सूचना

  Supporting Documents:  आधारभूत स्वास्थ्य चौकी ...

  ict - 05/23/2023 - 10:22

 4. शंकर सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूत फूलबारीको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

  ... सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूत फूलबारीको जग्गा ...

  admin - 05/16/2024 - 12:28

 5. आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६

  Documents:  आधारभूत शिक्षा परिक्षा ...

  ict - 05/20/2020 - 09:12

 6. आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धि सूचना

  Supporting Documents:  आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाका ...

  ict - 01/03/2023 - 13:34

 7. बेला आधारभूत विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

  Supporting Documents:  बेला आधारभूत विद्यालयको जग्गा ...

  admin - 05/21/2024 - 20:16

 8. २०७७ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 05/15/2021 - 12:55

 9. श्री सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालयको नि.मा.वि. तह अंग्रेजी विषयको शिक्षक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

  Tags: School Notices/विद्यालयबाट जारी सूचना

  admin - 05/08/2024 - 14:38

 10. आधारभूत तह र माध्यामिक तहको लिखित परीक्षा संचालन तथा परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 03/26/2024 - 13:02

Pages