FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Search

Search results

 1. श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालय, धनगढी उ.म.न.पा.-१६, जलघुस्रा, कैलालीको सरुवा सहमतिका लागि निवेदन आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 01/10/2024 - 11:59

 2. आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 04/16/2023 - 11:19

 3. आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धमा

  Supporting Documents:  पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धमा.pdf Tags: News & Events/समाचार

  ict - 06/19/2022 - 10:17

 4. आधारभूत तह (कक्षा ८) को बार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 02/15/2021 - 16:02

 5. आधारभूत तह (कक्षा ८) को ग्रेड वृद्धि परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 05/02/2024 - 18:46

 6. आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 02/23/2024 - 19:02

 7. २०७९ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को बार्षिक परिक्षा समय तालिका सम्बन्धि सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 02/16/2023 - 12:27

 8. श्री बाल सृजना आधारभूत विद्यालयको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 06/09/2024 - 20:40

 9. आधारभूत तह (कक्षा ८) प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी प्राप्ताङ्क पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 02/27/2022 - 16:18

 10. आधारभूत तह (कक्षा ८) को पुनर्योग नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 04/18/2024 - 19:25

Pages