FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Search

Search results

 1. आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 04/10/2024 - 19:44

 2. आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धि सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 12/20/2023 - 11:16

 3. आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष तोकिएको सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 03/15/2023 - 16:53

 4. श्री शिवगंगा आधारभूत विद्यालय, धनगढी १५, उर्मा, कैलालीमा रिक्त रहेको प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा सरुवा सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 06/12/2024 - 14:40

 5. २०८० सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को ग्रेड बृद्धि परीक्षाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 04/23/2024 - 17:44

 6. २०८० सालको आधारभूत तहको परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 02/21/2024 - 17:03

 7. स्काउट आधारभूत तालिममा सहभागी हुन शिक्षकको नाम गरी पठाई दिने बारे

  Supporting Documents:  शिक्षक छनौट गरी पठाई दिने बारे.pdf Tags: News & Events/समाचार

  ict - 05/15/2023 - 14:43

 8. २०७९ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धि सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 02/16/2023 - 12:26

 9. आधारभूत तह (कक्षा ८) परिक्षाका लागि आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा सूचना

  Tags: News & Events/समाचार

  ict - 01/02/2022 - 15:55

 10. आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना

  Tags: Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

  admin - 04/10/2024 - 21:42

Pages